تقدیم به گمنام ترین شهیدان _ شهدای گمنام

یاد همه شهیدان به خصوص  شهدای سوم خرداد  در آزادسازی خرمشهر گرامی باد .

 

 

         گل های بی نشانبوسه بر پیکر شهیدان

 

تقدیم به گمنام ترین شهیدان

 

اینجا  مزار  و  باغ   شهیدان  بی سر است

 گل های  ما  شقایق   زیبای   پرپر است

  

در  باغ  ما  چو  پا   بنهی  اندکی  درنگ

ناگفته های  ما  ز بسی گفته  بهتر است 

 

گر پیکر  زمینی  ما تیر  و  ترکش  است شهید نظر می کند به وجه الله - امام خمینی (ره)

بر  جان  آسمانی ما   زخم  خنجر  است

 

ما عاشقان سرخ  به خون ها  نشسته ایم

این   لاله های  پرپر ما  راز   دلبر  است

 

این  قبر یک  دلاور  میدان  جبهه ها ست

شاید که یک بسیجی و سرباز و افسر است  

 

ما  را  مبین که  خفته  به خاکیم در  زمین سلام برشهیدان

هریک ز ما  به رزم خودش یک دلاور است

 

این آیه  را  بخوان  و  مپندار  مرده ایم

 ما زنده ایم و نزد خدا  رزق دیگر است

 

دشمن نپرورد  به  سر خود  خیال خام قبر شهیدان ، مزار عاشقان و عارفان

ایران پر از جوان بسیجی  سراسر است  

 

با خصم دون  بگو که بترسد  ز خشم ما 

فـریاد  مـا   بلنـدی  الله  اکبـر   است

 

مـا  رهـروان  راه  ولایـت  همیـشه ایم  جوانان پرشور بسیجی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

این پیـروان پاک  خمیـنی رهبـر   است

 

 

 حمیدرضا فاطمی ۱۳۸۷/۲/۲۰  هجری شمسی

یادمان شهدای گمنام اندیمشک

یادمان زیبای شهدای گمنام شهر اندیمشک - یک جای با صفایی است در کنار جاده اهواز  !

/ 2 نظر / 5 بازدید
دکتر مریم صادقی

سلام چند غزل ورباعی از استاد فرامرز عرب عامری از کتاب ریحانه تقدیم حضور می گردد. حرمت راه به بازار ندارد خوب است وبجز عاشق وبيمار ندارد خوب است هيچ وقت از در وديوار نديدي خيري حرم تو در و ديوار ندارد خوب است درخانه گل پيامبر فاطمه بود انگيزة خلقت بشر فاطمه بود دلسوز چومادري براي پدرش اينجاست كه مادر پدر فاطمه بود چون اوبه جهان كم است واواينهمه است يك واژة ساده نيست يك عالمه است هم دختروهم همسروهم مادر عشق اينهاهمه هيچ فاطمه فاطمه است وقتش شده بودبهترين گل برسد، زنجيرة عشق راتسلسل برسد ،گفتندچرافاطمه درپاسخ گفت وقتش شده دنيابه تكامل برسد يك عده دچارسيب وگندم شده ايم يك عده خراب باده وخم شده ايم پنهان شدنت بهانة خوبي شد اي خوب توپيدايي وماگم شده ايم عشق است سرودةخدادروصفت، صدآيه فرستاده جدادروصفت هم سفرةهريتيم ومسكيني تو نازل شده است هل اتا دروصفت بی بی هوس بوی تورا می شکنند گلهای سر کوی تورا می شکنند دیگر چه بگویم که یزیدان زمان عمریست که پهلوی تورا می شکنند یک لحظه حجاب از بر و رو نگرفت میبرد غمی را که به زانو نگرفت آن کشتی توفان زده در در یاها جز پیش علی نرفت و پهلو نگرفت ای لالۀ خسته روی پهلوی بقیع ای

دکتر مریم صادقی

سلام چند غزل ورباعی از استاد فرامرز عرب عامری از کتاب ریحانه تقدیم حضور می گردد. حرمت راه به بازار ندارد خوب است وبجز عاشق وبيمار ندارد خوب است هيچ وقت از در وديوار نديدي خيري حرم تو در و ديوار ندارد خوب است درخانه گل پيامبر فاطمه بود انگيزة خلقت بشر فاطمه بود دلسوز چومادري براي پدرش اينجاست كه مادر پدر فاطمه بود چون اوبه جهان كم است واواينهمه است يك واژة ساده نيست يك عالمه است هم دختروهم همسروهم مادر عشق اينهاهمه هيچ فاطمه فاطمه است وقتش شده بودبهترين گل برسد، زنجيرة عشق راتسلسل برسد ،گفتندچرافاطمه درپاسخ گفت وقتش شده دنيابه تكامل برسد يك عده دچارسيب وگندم شده ايم يك عده خراب باده وخم شده ايم پنهان شدنت بهانة خوبي شد اي خوب توپيدايي وماگم شده ايم عشق است سرودةخدادروصفت، صدآيه فرستاده جدادروصفت هم سفرةهريتيم ومسكيني تو نازل شده است هل اتا دروصفت بی بی هوس بوی تورا می شکنند گلهای سر کوی تورا می شکنند دیگر چه بگویم که یزیدان زمان عمریست که پهلوی تورا می شکنند یک لحظه حجاب از بر و رو نگرفت میبرد غمی را که به زانو نگرفت آن کشتی توفان زده در در یاها جز پیش علی نرفت و پهلو نگرفت ای لالۀ خسته روی پهلوی بقیع ای