ترجمه بخشی از دعای ندبه به شعر

  یا فارس الحجاز ادرکنی - یا اباصالح المهدی(عج)

چه سخت است از برایم این دو گانه                کـــه بیـــــنم مردمــان ، امّــا تو را نِه

به سویت یابن احمد هست راهی ؟!              کـــه  بهــــر  دیدنـت  گــــــردم  روانه (۱) 

دلم تنگ  است و  فریادم  بلند  است               ز ظـلـــــم دشمــــن و  جـور  زمـــانه

ز   دوری    تـو   ای   محبـوب   عالـم               بریـزد   اشک    چشـمـم  دانـه  دانـه 

دعـای نـدبـه ات  در  صبــح  جمـعــه               چـه  زیبــا  و   قشـنـگ   و  عـارفـانـه

تو  ای محبوب  دل ها  کی  می آیی                کـه  عمـــر  مـن   نبـاشـد   جـاودانـه

  البته اصل شعر بلندتر است ولی هنوز کامل نشده . تکمیل 28/08/1390

 [1] - هَل الیکَ یابن احمدَ سبیلٌ فتُلقی ... عبارتی از دعای ندبه

/ 0 نظر / 19 بازدید